Instagram

Follow Us

Image Alt

Толерадо

Толерадо

Детективска игра за права на човека

Включи се в разбулването на една мистерия! Детективската игра за права на човека е нов подход в младежката работа, основан на принципите на игровизацията (gamification), който представя по динамичен и забавен начин обучително съдържание в спектъра на обучение за права на човека. Младежите влизат в ролята на детективи и са изправени пред серия предизвикателства – логически задачи, разплитане на кодове, физически изпитания и креативни решения, разрешаването на които позволява да се разбули една сериозна мистерия.

Детективската игра със социален фокус провокира участниците по увлекателен начин да се запознаят с културни, социални, исторически аспекти на дадена уязвима или малцинствена група и да влязат „в обувките“, мисленето и сетивното възприятие на другите и различните.

Възможности без граници

Сдружение „Възможности без граници“ е неправителствена организация в обществена полза, която вече 10 години обединява усилията на екип от млади хора за популяризиране на общоевропейските ценности и изграждането на капацитет в младежкия сектор.

Екипът ни разработва младежки дейности и инициативи, насърчаващи неформалното образование и създаващи възможности за реализация на социалните и творческите умения на младите хора. Основна дейност, на която сме се посветили, е организирането на различни тематични младежки работилници и обучения, повишаващи осведомеността относно темите за толерантността, недискриминацията, защитата на правата на човека, междукултурното разбирателство и др., като ги представяме по много достъпен, интерактивен и в същото време оставящ следи в нагласите начин.

През последните пет години екипът ни е сред основните младежки обучителни екипи, работещи по темата за обучение за права на човека и промотиране на толерантност и недискриминация в младежкия сектор на национално ниво. Ние сме част от кампанията на Съвета на Европа – „Движение за език без омраза“ и подкрепяме кампанийни дни, акции и събития на различни НПО, общински структури и неформални групи по темата за борба с речта на омразата и защита правата на човека в цялата страна.

 

Намерете повече информация за организацията в:

Официален сайт на сдружение „Възможности без граници“

Фейсбук страница на сдружението